Glam­mi­ga strand­stjär­nor… el­ler?

Veckans NU! - - NEWS -

Mås­te kän­di­sar­na all­tid se så per­fek­ta ut? Nej, det mås­te de in­te. Kol­la in Dröm­fa­bri­kens helt van­li­ga bad­bru­dar och snub­bar!

Su­per­stjär­nor­na i Dröm­fa­bri­ken är va­na vid att ha och gi­vet­vis pa­pa­raz­zis och ka­me­ror ef­ter sig vart de än går, vet vå­ra fa­vo­rit­kän­di­sar hur man ut­nytt­jar si­tu­a­tio­nen, att fram­förallt på beachen. Men vad hän­der när de tror ka­me­ran in­te ser? Det kan du se på näs­ta si­da!

Glad på play­an är Ni­co­le Richie, 34, när hon får syn på pa­pa­razzin… Se­le­na Oh la la! Drott­ning­en av Instagram, för att ta Go­mez, 24, vet vad som krävs snyg­gas­te strand­bil­den, men… Ett palm­blad är all­tid bra att ha om man vill sval­ka sig, tänk­te 27- åri­ga mo­del­len Can­dice Swa­ne­po­el… Så här ser allt­så Dis­ney- stjär­nan Bella Thor­ne, 18, ut en helt van­lig dag på play­an… Ing­en kan po­se­ra som mo­del­len Ales­sand­ra Am­bro­sio, 35, som gär­na vi­sar upp sig för ka­me­ral­in­sen…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.