RIK­TI­GA SWINGERS

Veckans NU! - - MIX -

Äk­ta ma­kar­na Jus­tin Tim­berla­ke, 35, och Jes­si­ca Bi­el, 34, ser ut att ha fix­at barn­vakt för att ta sig en run­da på golf­ba­nan.

När kraf­ti­ga över­sväm­ning­ar drab­ba­de den ame­ri­kans­ka del­sta­ten Lou­i­si­a­na och tving­a­de tu­sen­tals att läm­na si­na hem, och även dö­da­de el­va per­so­ner, ryck­te Tay­lor Swift, 26, ut. Stjär­nan har skänkt he­la 9 mil­jo­ner kro­nor för än­da­må­let.

– Lou­i­si­a­na tog emot mig med öpp­na ar­mar när jag bör­ja­de min se­nas­te tur­né där. Jag vill upp­munt­ra de som kan att hjäl­pa till, sä­ger hon till ny­hets­by­rån As­so­ci­a­tion Press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.