CHRIS BROWN BE­HÅL­LER VÅRDNADEN OM DOT­TERN

Veckans NU! - - MIX -

En het­sig vård­nads­tvist är nu över ef­ter att Nia Guz­man, 32, krävt en­sam vård­nad om hen­nes och 27- åri­ga sång­a­ren Chris Browns dot­ter Royal­ty. Bak­grun­den till kon­flik­ten är Chris re­gel­bund­na dro­gan­vän­dan­de. Men rät­te­gång­en gick in­te som pla­ne­rat för Nia som för­lo­ra­de på al­la punk­ter, rap­por­te­rar saj­ten Hol­ly­wood Li­fe. Chris kom­mer nu fort­sät­ta ha an­sva­ret för sin dot­ter tolv da­gar i må­na­den, pre­cis som in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.