K- STEW OM R- PATZ: "DET VAR ÄCK­LIGT"

Veckans NU! - - MIX -

Det är in­te of­ta ” Twi­light”- stjär­nan Kris­ten Ste­wart, 26, pra­tar öp­pet om sitt pri­vat­liv, men i en in­ter­vju med tid­ning­en The New York Ti­mes be­rät­tar hon för förs­ta gång­en om hur det var att dej­ta mot­spe­la­ren Ro­bert Pattin­son, 30.

– Al­la vil­le att vi skul­le hål­la ihop så vårt för­hål­lan­de blev till en pro­dukt. Det var äck­ligt, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.