SÅ HÄR MYC­KET KOS­TAR ANGI­ES IN­GREPP PER ÅR!

Veckans NU! - - MIX -

Ta bort mör­ka ring­ar un­der ögo­nen: 30 000 kro­nor An­sikts­be­hand­ling med bi­gift: 150 000 kro­nor Ex­fo­li­e­ring gjord på kros­sa­de ju­ve­ler: 94 000 kro­nor Ke­misk an­sikt­s­pe­e­ling: 120 000 kro­nor Fett­sug­ning av mage, rygg och lår: 300 000 kro­nor Bo­tox: 180 000 kro­nor Rysk an­sikts­mask med mo­derkaks- ex­trakt: 240 000 kro­nor

"HON LÄG­GER TI­O­TU­SEN­TALS KRO­NOR I MÅ­NA­DEN"

Käl­lor be­rät­tar att ” Salt”- skå­di­sen läg­ger 15 000 kro­nor i må­na­den ba­ra på Bo­tox­in­jek­tio­ner.

Många minns sä­kert Ange­li­na från då hon spe­la­de La­ra Croft i ” Tomb rai­der”- fil­mer­na. Det ser in­te ut som om hon har åld­rats många år se­dan dess, trots att det är 15 år se­dan.

Brad har in­te hel­ler änd­rat ut­se­en­de spe­ci­ellt myc­ket. Här är han i ” Se­ven” som gjor­des 1995.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.