PÅ BLÅ MAT­TAN

Veckans NU! - - RED CARPET -

Var­je som­mar rös­tar ung­do­mar fa­vo-ri­ter­fram si­na ur tv-, film- och mu­sik­värl­den och i år var ing­et un­dan­tag. Hol­ly­woods unga su­perstars, och en och an­nan ve­te­ran, spred sin stjärn­glans på den blå mat­tan in­för Teen cho­ice awards.

Da­vid Ko­ma Snygg som få var Jes­si­ca Alba, 35, i en svart två­de­lad out­fit sig­ne­rad Da­vid Ko­ma.

En­kelt och le­digt var led­or­den för skå­di­sen John Sta­mos, 53, som göm­de sig bakom ett par sol­glas­ö­gon.

En rik­tig bloms­ter­prin­ses­sa! ” Teen wolf”- aktri­sen Shel­ley Hen­nig, 29, var vac­ker som en som­mar­dag.

Sång­få­geln tilli­ka skå­di­sen Victo­ria Justice, 23, sat­sa­de på mönst­rat i en Ver­sa­ce- klän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.