SKREV PÅ SPE­GEL MED BLOD!

Veckans NU! - - RED CARPET -

Som om glas­kros­san­det in­te vo­re nog un­der det sto­ra köks­brå­ket vil­le det sig in­te bätt­re än att John­ny av miss­tag rå­ka­de skä­ra av sig en del av sitt fing­er un­der ut­brot­tet. Istäl­let för att upp­sö­ka läkar­vård ska stjär­nan ha dop­pat det blo­di­ga fing­ret i blå färg och skri­vit ” Bil­ly Bob” och ” Bil­li­ga Amber” på bad­rums­spe­geln. Käl­lor nä­ra Amber be­rät­tar för saj­ten TMZ att skå­di­sen, som ti­di­ga­re rap­por­te­rats ha pro­blem med al­ko­ho­len, var på­ver­kad av bå­de sprit och dro­ger un­der kon­flik­ten. Det tog se­dan över ett dygn in­nan stjär­nan upp­sök­te lä­ka­re för det av­skur­na fing­ret.

Kär­lek­slyc­kan va­ra­de in­te läng­re än ett drygt år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.