MILEYS KÄRLEKSTATUERING

Veckans NU! - - RED CARPET -

Miley har många ta­tu­e­ring­ar, men en av dem är ex­tra spe­ci­ell. I som­ras vi­sa­de hon upp en ny ta­tu­e­ring i form av en burk med tex­ten ” Ve­ge­mite”. Ve­ge­mite är ett smör­gå­spå­lägg gjort på öl­jäst och mal­da grön­sa­ker. Li­am har i fle­ra in­ter­vju­er be­rät­tat om sin star­ka kär­lek till på­läg­get, nå­got som Miley allt­så upp­märk­sam­mat. Det var ett an­norlun­da, men gul­ligt sätt att vi­sa kär­lek på!

Miley de­lar of­ta och gär­na med sig bil­der på sitt Instagram­kon­to. ” Så myc­ket kär­lek” var hen­nes bild­be­skriv­ning av den­na ny­tag­na bild där Li­am lig­ger och chil­lar med sin hund Do­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.