TER­RENCE PAP­PA FÖR FEM­TE GÅNG­EN

Veckans NU! - - MIX -

Mmm, mer! Skå­di­sen Ter­rence Ho­ward, 47, har bli­vit far för fem­te gång­en! Skå­di­sen och flick­vän­nen Mi­ra Pak väl­kom­na­de so­nen He­ro i mit­ten av au­gusti. Det blir pa­rets and­ra ge­men­sam­ma barn, då de re­dan har ettå­ri­ga so­nen Qi­rin till­sam­mans. Ter­rence har även so­nen Hun­ter samt dött­rar­na He­a­ven och Aubrey se­dan ett ti­di­ga­re äk­ten­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.