KA­TIE FORT­SÄT­TER DEJ­TA JA­MIE FOXX

Veckans NU! - - MIX -

Kär­le­ken spi­rar för Ka­tie Hol­mes och Ja­mie Foxx, 48. De har dej­tat i tre års tid, men ald­rig be­kräf­tat re­la­tio­nen of­fent­ligt. Ny­li­gen sågs pa­ret till­sam­mans back­stage på Bar­ba­ra Strei­sands kon­sert, där Ja­mie gjor­de ett gäst­spel i mit­ten av au­gusti. – De läm­na­de back­sta­geom­rå­det med någ­ra mi­nu­ters mel­lan­rum, men hon häng­de i hans om­kläd­nings­rum se­na­re un­der kväl­len, sä­ger en källa en­ligt Us Ma­ga­zi­ne. Vi hop­pas att kär­le­ken fort­sät­ter spi­ra!

Ka­tie vill att dot­tern ska le­va ett ” nor­malt” liv ut­an över­då­dig lyx. I bör­jan på au­gusti syn­tes Ka­tie och Suri ja­ga Po­ké­mons med en vän i New York.

"HON VILL UND­VI­KA UPP­MÄRK­SAM­HET" Con­nor le­ver ett jet­set­liv och bor nä­ra sin far vid sci­en­to­lo­ger­nas hög­kvar­ter i Flo­ri­da.

Isa­bel­la står ock­så nä­ra sin far, men bor i Lon­don. Hon har ing­en kon­takt med sin mor Ni­co­le i dags­lä­get.

Bå­de Con­nor och Isa­bel­la av­gu­da­de Ka­tie och kall­la­de hen­ne för mam­ma. En­ligt upp­gift sa de till Tom att ” Ka­tie var den rät­ta” och att han ald­rig skul­le släp­pa hen­ne.

Nu har Tom sålt vil­lan där han bod­de med Ka­tie och fa­milj in­nan skils­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.