KÄNDISARNA SOM

Veckans NU! - - STREET STYLE -

De är mys­tis­ka, snyg­ga, ro­li­ga och har det lil­la ex­tra. Men det är in­te ba­ra vi van­li­ga död­li­ga som är för­tjus­ta i kän­di­sar. Ibland hän­der det att ce­leb­sen själ­va är hem­ligt kä­ra i varand­ra.

BRIT­NEY SPE­ARS & RY­AN GOS­LING

Ry­an Gos­ling, Brit­ney Jus­tin

Hun­ken 35, och pop­di­van Spe­ars, 34, bod­de gran­nar som små. Ry­an har sagt att han tyck­te att hon var rik­tigt gul­lig, och att de spe­la­de bas­ket och lek­te snur­ra flas­kan ihop. Brit­ney har sagt att det stäm­mer, men att de ald­rig kysst varand­ra för på den ti­den ha­de hon ba­ra ögon för Tim­berla­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.