ÄR

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Un­der som­ma­ren har Beyon­cé och Jay Z haft le­digt ihop, och vad har de pas­sat på att gö­ra? Det kan sång­ers­kans bu­la på ma­gen skvall­ra om…

Su­per­stjär­nan Beyon­cé, 35, är ute på sin världs­tur­né just nu, men i pa­u­ser­na mel­lan sho­wer­na har hon pas­sat på att ta le­digt och åka iväg på so­li­ga se­mest­rar med ma­ken Jay Z, 46, och dot­tern Blue Ivy, 4. När ” Drunk in lo­ve”- sång­ers­kan fång­a­des på bild i Ita­li­en sågs hon döl­ja sin mage he­la ti­den med hjälp av klä­der, sja­lar och hat­tar. Ryk­tet sä­ger nu att Beyon­cé är gra­vid med sitt and­ra barn och att bar­net ska kom­ma la­gom till jul.

– Det är Jay Z: s fö­del­se­dag i de­cem­ber, så det

Oh ba­by! Det sägs att sång­ers­kan Beyon­cé är gra­vid med sitt and­ra barn! Den se­nas­te ti­den har hon näm­li­gen setts döl­ja mag­par­ti­et vart hon än har gått.

"KÄR­LE­KEN FINNS KVAR"

Det rik­tigt strå­lar om Bey och ma­ken Jay Z, det syns att de är gla­da över till­skot­tet som kom­mer. En­ligt upp­gift är det dags i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.