GRA­VID!

DÖL­JER BULAN PÅ SE­MESTERN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL- AOP

blir dub­belt fi­ran­de, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

SKAKIGA STUN­DER

Bey och Jay som har haft en hel del skakiga stun­der i sitt nu åt­ta år långa äk­ten­skap ver­kar va­ra på väg att lap­pa ihop re­la­tio­nen. En­ligt upp­gift hjäl­per det att sång­ers­kan nu är med barn igen.

– De trod­de gans­ka länge att det in­te kun­de bli bra mel­lan dem igen, men de har job­bat hårt för det och kär­le­ken finns kvar, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Beyon­cé vet att Jay vill gå vi­da­re och det här är bäs­ta sät­tet att gö­ra det på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.