STJÄR­NANS LÅT LÄCK­TE

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ny­li­gen rå­ka­de en bit av en ny Beyon­célåt läc­ka ut på nä­tet. Det var pro­du­cen­ten Boots, som ti­di­ga­re job­bat med stjär­nan, som la­de ut en kort vi­de­o­snutt på sin Instagram där man ser ho­nom åka bil. En låt spe­las i bak­grun­den och fans som föl­jer Boots hör­de snabbt att det var Beyon­cés lju­va stäm­ma som hör­des. Som van­ligt var Bey och hen­nes team snab­ba med att upp­täc­ka mis­sen, och in­nan man hann sä­ga ” Boo­ty­li­cious” var vi­de­on bor­ta. Vi hop­pas få hö­ra lå­ten i sin hel­het snart!

"DET BLIR DUB­BELT FI­RAN­DE"

Till och med när stjär­nan ba­da­de lyc­ka­des hon göm­ma ma­gen. Här ser vi Beyon­cés dot­ter Blue Ivy age­ra mam­mas täck­man­tel.

Bey och Jay har haft det tufft på sisto­ne men gra­vi­di­te­ten har åter­före­nat dem. ” Beyon­cé vet att Jay Z vill gå vi­da­re”, sä­ger en källa.

Just nu är Bey ute på sin tur­né ” For­ma­tion world tour” och visst skul­le det kun­na fin­nas ett li­tet frö i su­per­stjär­nans mage?

För­ra gång­en ” For­ma­tion”- sång­ers­kan var gra­vid men in­te ha­de sagt nå­got än fick man sy om hen­nes scen­klä­der. Här ser vi Qu­een B iförd en bo­dy med ett tygstyc­ke häng­an­des över mid­jan. I ef­ter­hand vet vi att det var för att döl­ja lil­la Blue som då låg där in­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.