KEN­DALL ÖVER­RAS­KAD AV STALKER!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

In­te nog med att Kris mås­te oroa sig för dot­tern Ky­li­es kill­pro­blem, nu har dot­tern Ken­dall, 20, fått sä­ker­he­ten be­rö­vad. En 25- årig man tog sig in på Ken­dalls tomt och vän­ta­de på hen­nes upp­fart när hon an­län­de till sitt hem ef­ter Ky­li­es fö­del­se­dags­re­sa, skri­ver saj­ten Daily Mail. He­la fa­mil­jen blev så skär­ra­de att de vill att hon flyt­tar ome­del­bart. De har ti­di­ga­re sagt att det hu­set in­te är sä­kert nog. Ken­dall köp­te ny­li­gen bosta­den för 56 mil­jo­ner kro­nor. Ken­dall är den en­da i Kardashian Jen­ner- fa­mil­jen som in­te al­tid har liv­vakt med sig. Men nu kanske det är dags att tän­ka om!

"TY­GA ÄR IN­TE DUM" Han har so­nen King Cai­ro, 3, till­sam­mans med sitt ex Blac Chy­na.

Ti­den får ut­vi­sa om mam­ma Kris kom­mer lyc­kas med sin plan och får ha sin dot­ter för sig själv fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.