STJÄR­NANS BRÖST STOP­PAS

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Ef­ter den sto­ra vikt­ned­gång­en sat­sar Ma­ri­ah sto­ra peng­ar på att vi­sa upp sig på re­klam­bil­der in­för si­na kom­man­de kon­ser­ter i Ka­li­for­ni­en. Men be­tal­ning­en ver­kar va­ra förgäves. Nu för­bjuds näm­li­gen re­klam­bil­der­na att vi­sas på flyg­plat­ser i den ame­ri­kans­ke del­sta­ten som pla­ne­rat. An­led­ning? Mi­mi an­ses vi­sa för myc­ket bröst, rap­por­te­rar saj­ten TMZ.

För­u­tom vikt­ned­gång har stjär­nan även slä­tat ut an­sik­tet, men frå­gan är om det är nog för den kräs­ne fäst­man­nen?

Till­sam­mans med Nick har stjär­nan tvil­ling­ar­na Mon­roe och Mo­roc­can, 5. Själv­klart var de bå­da med när mam­ma fick en stjär­na på Hol­ly­woods walk of fa­me för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.