' CAUSE YOU'RE HOT AND YOU'RE COLD

Veckans NU! - - MIX -

Vad vi ha­tar när krop­pen är su­per­varm men hu­vu­det är jät­te­kallt. Så ty­piskt när det hän­der. Kanske har Bai Ling, 49, helt en­kelt upp­levt den svens­ka som­ma­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.