JES­SI­CA SIMPSON LAN­SE­RAR BEBISKLÄDER

Veckans NU! - - MIX -

Hon har re­dan gjort sig ett namn som de­sig­ner av kvin­noklä­der, och nu tän­ker sång­ers­kan Jes­si­ca Simpson, 36, ock­så ta över barn­klä­des­in­du­strin. Ny­li­gen lan­se­ra­des stjär­nans förs­ta kol­lek­tion hos ” Ba­bi­es R us”, och nu vän­tar vi­da­re ex­pan­de­ring. För­ra året sål­des sto­ra de­lar av stjär­nans fö­re­tag ” Jes­si­ca Simpson col­lec­tion” för mil­jon­be­lopp, och nu ser Jes­si­ca allt­så ut att ha hit­tat en ny pas­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.