MA­RI­AH BLIR TV- STJÄR­NA

Veckans NU! - - MIX -

Ma­ri­ah Ca­rey, 46, är in­te ba­ra ak­tu­ell med sin egen re­a­li­ty­se­rie, hon ska även med­ver­ka i ” Em­pi­re”, en dra­ma­se­rie om män­ni­skor­na kring ett skiv­bo­lag. Ma­ri­ah kom­mer att spe­la en su­per­stjär­na vid namn Kit­ty i ett av­snitt som sänds i USA i bör­jan av ok­to­ber.

– Ma­ri­ah äls­kar se­ri­en, och har pra­tat om den myc­ket när vi har träf­fats på event, sä­ger Da­na Wal­den, vd för tv- bo­la­get Fox te­le­vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.