COURT­NEY STODDEN HAR RA­KAT AV HÅ­RET

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att ha drab­bats av miss­fall i ju­li be­stäm­de sig gla­mour­mo­del­len och re­a­li­ty­pro­fi­len Court­ney Stodden, 21, för att ra­ka av sig sitt långa, blon­da hårsvall. Hon de­la­de med sig av sin nya look i so­ci­a­la me­di­er.

– Jag har fun­de­rat och kom­mit fram till att jag vill ge till­ba­ka till nå­got till min äng­el ge­nom ett sym­bo­lisk hand­ling. Att ra­ka av mig hå­ret be­ty­der att jag vill på­bör­ja ett nytt ka­pi­tel, skrev stjär­nan till en bild som hon la­de upp på Instagram.

Court­ney är gift med ” Lost”skå­di­sen Doug Hutchi­son, 56.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.