SU­PER­MO­DEL­LEN ÄR MAM­MA!

DET BLEV EN DOT­TER FÖR BAR REFAELI

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL- AOP

Bar Refaeli är i sjun­de him­len. Hon har näm­li­gen bli­vit mam­ma för förs­ta gång­en till­sam­mans med ma­ken Adi Ez­ra. Och bar­net har fått ett minst sagt liv­ligt namn…

Det var den 11 au­gusti som 31- åri­ga Victo­ria’s sec­ret- mo­del­len Bar Re­fae­lis liv förändrades för all­tid. Då väl­kom­na­de näm­li­gen hon och ma­ken tilli­ka af­färs­man­nen Adi Ez­ra, 41, sin dot­ter till värl­den. Det lil­la kär­lekskny­tet har fått nam­net Liv och en­ligt upp­gift gick all­ting bra. Bar föd­de sin förs­ta unge på ett sjuk­hus i Tel Aviv, Is­ra­el – lan­det där hon även är född och upp­växt.

FRE­KVEN­TA UPP­DA­TE­RING­AR

Vid års­skif­tet av­slö­ja­de Bar den gla­da ny­he­ten ge­nom att läg­ga upp en bild på det po­si­ti­va gra­vi­di­tets­testet på Instagram. Se­dan dess har stjär­nan bju­dit på fre­kven­ta upp­da­te­ring­ar om hur gra­vi­di­te­ten har fort­löpt.

– Du kan kom­ma ut nu. Jag är re­do. Och tung, skrev mo­del­len drygt två vec­kor in­nan lil­la Liv be­ha­ga­de kom­ma ut.

Stort grat­tis från oss!

Det blev nog ett vac­kert barn! Su­per­mo­del­len Bar Refaeli har änt­li­gen bli­vit mam­ma till en li­ten dot­ter.

"JAG ÄR RE­DO"

Be­bi­sen har en­ligt upp­gift fått nam­net Liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.