LUK­TA SOM ARI­A­NA!

Veckans NU! - - MIX -

Många är kändisarna som släppt eg­na dof­ter, och nu har Ari­a­na släppt sin tred­je par­fym ” Sweet li­ke can­dy”. Flas­kan är ljus­ro­sa med en fluf­fig li­ten boll på kor­ken – pre­cis som de ti­di­ga­re par­fy­mer­na – och dof­tar sött av va­nilj, go­dis och bär. Sång­ers­kan har ti­di­ga­re släppt dof­ter­na ” Ari” och ” Fran­kie”.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A "DE KAL­LAS FÖR ZA­RI­A­NA" Zayn och Gi­gi har dej­tat se­dan no­vem­ber för­ra året, men den se­nas­te ti­den har det in­te va­rit spe­ci­ellt gla­da mi­ner pa­ret emel­lan.

Ari­a­na i sin tur gjor­de slut med pojk­vän­nen Ricky Alvarez i ju­li i år.

Sång­ers­kan är en­ligt upp­gift mer själv­sä­ker än nå­gon­sin. ” Om hon vill ha nå­got så ska hon ta det”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.