AV­STÅN­DET FÖR­DE DEM NÄR­MA­RE VARAND­RA JOS­HUA & DIANE ÅTERFÖRENADE!

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL- AOP

Det ver­kar som om vis­sa har svårt att släp­pa ta­get om varand­ra för gott. I ju­li i år gjor­de skå­di­sar­na Jos­hua Jack­son, 38, och Diane Kru­ger, 40, slut ef­ter he­la tio år som par – det vill sä­ga en hel evig­het i Hol­ly­wood­mått mätt. Fans bör­ja­de ana oråd när Diane fyll­de år i som­ras och Jos­hua in­te var där. Och myc­ket rik­tigt var uppbrottet kort där­ef­ter ett fak­tum.

– Mo­no­ga­mi är svårt, har Jos­hua ti­di­ga­re sagt.

"IN­TE MIND­RE LOJAL"

Men det finns hopp om kär­le­ken! Ny­li­gen sågs näm­li­gen Diane och Jos­hua ute på stan till­sam­mans, och en­ligt ögon­vitt­nen såg de ut att va­ra mer än ba­ra vän­skap­li­ga. Pa­ret gick le­digt runt på ga­tor­na i West Hol­ly­wood och Jos­hua bar på en på­se med nå­got som såg ut att va­ra cham­pagne i.

Skå­dis­du­on gif­te sig ald­rig, så där­för har de slup­pit allt dra­ma och krång­el som upp­står i och med en skils­mäs­sa.

– Jag kän­ner mig in­te mind­re lojal till Diane ba­ra för att vi in­te har stått fram­för en präst och haft en stor fest, har Jos­hua ti­di­ga­re sagt i tid­ning­en Gla­mour.

Många choc­ka­des i som­ras när det till sy­nes sta­bi­la pa­ret Jos­hua Jack­son och Diane Kru­ger gick skil­da vägar. Men skam den som ger sig…

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A "MO­NO­GA­MI ÄR SVÅRT"

Diane Kru­ger och Jos­hua Jack­son är till­ba­ka i varand­ras ar­mar ef­ter någ­ra må­na­der isär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.