Tri­ang­eld­ra­ma i Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - NEWS -

Vis­sa­ce­lebs kan verk­li­gen in­te lå­ta bli att läg­ga nä­san i blöt när det gäl­ler and­ras för­hål­lan­den. Ibland kanske det är bätt­re att hål­la sig bor­ta?

Ari­a­na Gran­de har fått nys om att Zayn Ma­lik och Gi­gi Ha­did har det kne­pigt i sin re­la­tion, så hon har be­stämt sig för att sno Zayn! Hon har ve­lat ha ho­nom länge, så det är bäst att Gi­gi pas­sar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.