Skan­dal­hös­ten har bör­jat!

Veckans NU! - - NEWS - Vec­kans NU!re­dak­tio­nen, Bel­la, So­fia, Eri­ka & An­ja vec­kansnu@ al­ler. com

Ce­leb­se­ni Dröm­fa­bri­ken spil­ler ing­en tid ef­ter som­ma­rens la­ta da­gar – här fly­ger skan­da­ler­na till bå­de hö­ger och väns­ter i full fart! Vi hop­pas att din till­va­ro är fri från skan­da­ler och att du har kul me­dan du lä­ser det här fullspäc­ka­de num­ret av Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.