DÄR­FÖR MISSADE TAYLOR GALAN

Veckans NU! - - NEWS -

Taylor må va­ra en av värl­dens mest kän­da sång­ers­kor just nu, och många såg hen­ne som en gi­ven gäst på årets VMA­ga­la. Men stjär­nan dök ald­rig upp, till fan­sens och Ka­nye Wests för­tret ( rap­pa­ren pra­ta­de åter­i­gen om fej­den med popstjär­nan un­der galan). Men Taylor ha­de vik­ti­ga­re sa­ker för sig. Hon kal­la­des näm­li­gen till ju­ry­tjänst un­der en rät­te­gång i Co­lo­ra­do, nå­got som al­la ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re kan gö­ra, upp­ger saj­ten TMZ. Stjär­nan val­de då att lå­ta sin med­bor­ger­li­ga plikt gå före ming­el och galaklän­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.