FALL

Veckans NU! - - MIX -

Spice Girls- med­lem­men Ge­ri Hor­ner, 44, och ma­ken Christi­an, 42, tyc­ker in­te att stor­le­ken har nå­gon be­ty­del­se. I al­la fall in­te när det kom­mer till bi­len. Ha­did, 20, rå­ka­de Ooops! Mo­del­len Bel­la att ram­la på mar­dröms­sce­na­ri­ot ut för York Fa­shion Week. ca­t­wal­ken un­der New ro! var ta det he­la med Hon ver­ka­de som tur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.