MÄN­NEN HYL­LA­DES

Veckans NU! - - RED CARPET -

För 21: a gång­en i ord­ning­en an­ord­na­de ma­ga­si­net GQ ga­lan Men Of The Ye­ar Awards för att hyl­la årets män ( och kvin­nor), och gi­vet­vis fanns många stjär­nor på plats.

Ko­mi­kern tilli­ka skå­di­sen Amy Schu­mer, 35, val­de den klas­sis­ka lil­la svar­ta och tog dess­utom emot pri­set för Årets kvin­na.

En fjä­der­klädd sång­få­gel var El­lie Goulding, 29, som po­se­ra­de i en ro­sa klän­ning från Mar­che­sa.

Vil­ken sti­lig prick! Sång­a­ren Ti­nie Tem­pah, 27, val­de en mönst­rad ko­stym kväl­len till ära.

” Hold back the ri­ver”sång­a­ren Ja­mes Bay, 26, sat­sa­de ock­så på mönst­rat.

Mo­del­len Lily Co­le, 28, var rik­tigt som­mar­vac­ker i en blom­mönst­rad klän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.