CHEEK TO CHEEK

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Kin­der­na är i fo­kus, och det är in­te helt lätt att re­da ut i rou­ged­jung­eln. Låt stjär­nor­na in­spi­re­ra dig!

Nu kan du läg­ga van­tar­na – och fos­sing­ar­na – på vår­dan­de pro­duk­ter från svens­ka mär­ket c/ o Gerd. I pot­ten lig­ger en hand­kräm och en fot­kräm från mär­ket. För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kansnu@ al­ler. com Märk mej­let "c/ o Gerd". Vi vill ha ditt svar se­nast den 12 ok­to­ber 2016.

Amy Adams Isa­do­ra Soft co­ral 109 kr

Zoë Kra­vitz

Ey­e­li­ner Nars Sty­lo ey­e­li­ner 240 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.