SKILSMÄSSOKOMEDI

Veckans NU! - - RED CARPET -

Tv- hös­ten är igång på all­var, det märk­tes när den nya HBO- se­ri­en ” Di­vor­ce” med Sa­rah Jes­si­ca Par­ker i spet­sen fi­ra­de sin pre­miär. Själv­klart fanns se­ri­ens störs­ta stjär­nor på plats.

Mad­die Cor­man, 46, mat­cha­de sin glitt­ri­ga strass med ett par ro­sa klac­kar från kol­le­gan Sa­rah Jes­si­ca Par­kers mär­ke.

Pre­cis som fle­ra and­ra bar skå­di­sen tilli­ka Ge­or­ge Cloo­neys ex­fru, Ta­lia Bal­sam, 57, färg­gla­da Sa­rah Jes­si­ca Par­ker- skor.

I klac­kar med fran­sar och en svart pikéklän­ning gjor­de skå­di­sen tilli­ka ko­mi­kern Ab­by El­li­ott, 29, en­tré.

Vi gis­sar att den 31- åri­ga ” In­to the woods”- skå­di­sen Bil­ly Mag­nus­sen gil­lar fär­gen brun.

Sö­ta Ster­ling Jerins, 12, har en roll i se­ri­en och stal sho­wen i en glitt­ran­de fest­blå­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.