Ri­ka, be­röm­da & snus­ki­ga

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

På bild ser su­per­stjär­nor­na all­tid re­na, frä­scha och nästin­till per­fek­ta ut, men ske­net be­drar. Även stjärnorna i Dröm­fa­bri­ken slar­var med hy­gi­e­nen.

Han må va­ra en ef­ter­trak­tad hunk, men Ro­bert Pattin­son, 30, är nog in­te så trev­lig att ha nä­ra som man kan tro. Fle­ra av med­ar­be­tar­na från ” Twi­light”- fil­mer­na har på­pe­kat att R- Patz in­te di­rekt luk­tar som en bu­kett ro­sor. Rob har själv erkänt att han kan gå i sam­ma klä­der i över en vec­ka och byter dem ba­ra om de luk­tar ” jät­te­il­la”.

Su­per­stjär­nan Brit­ney Spe­ars, 34, le­ver i en rik­tig svinstia, en­ligt sin för­ra liv­vakt som för­sök­te stäm­ma stjär­nan 2010 ef­ter att hon gjort hans jobb ” out­härd­ligt”. En­ligt an­mä­lan är Brit­tan ett fan av bå­de fi­sar och att pe­ta sig i nä­san, och vak­ten hit­ta­de of­ta halvt uppät­na mat­res­ter i stjär­nans säng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.