Likt två su­per­spi­o­ner

Veckans NU! - - INNEHÅLL -

ver­kar det som att de bli­van­de för­äld­rar­na Rob Kardashian och Blac Chy­na har lu­rat al­la. De­ras för­hål­lan­de sägs näm­li­gen va­ra en bluff! Vi hop­pas att du har det li­te lug­na­re än stjärnorna i Dröm­fa­bri­ken när du lä­ser det­ta ac­tion­fyll­da num­mer av Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.