Ac­tion i Dröm­fa­bri­ken! Det

Veckans NU! - - INNEHÅLL -

sker all­tid myc­ket dra­ma i Hol­ly­wood och in­te ba­ra på grund av att det är värl­dens film­cent­rum. På se­nas­te ti­den har det hänt så myc­ket ac­tion att det skul­le kun­na räc­ka till en hel Ja­mes Bond- rul­le!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.