SLU­TET FÖR "FA­MIL­JEN KARDASHIAN"?

Veckans NU! - - NYHETER -

Har rå­net satt punkt för re­a­li­ty­se­ri­en ” Fa­mil­jen Kardashian”? Ef­ter den fruk­tans­vär­da hän­del­sen har all in­spel­ning av­bru­tits på obe­stämd tid och det är osä­kert om Kim nå­gon­sin kom­mer att åter­vän­da till se­ri­en. – Kim har sagt till Kris att hon just nu kän­ner att hon in­te vill va­ra med, ut­an hål­la sig bor­ta från ramp­lju­set ett tag för att fo­ku­se­ra på si­na barn och sitt äk­ten­skap, be­rät­tar en käl­la för saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.