COUNTRYFESTEN

Veckans NU! - - MIX -

Country­mu­si­ken är kanske in­te li­ka stor i Sve­ri­ge som på and­ra si­dan At­lan­ten, men i Hol­ly­wood har den rö­da mat­tan rul­lats ut för att hed­ra country­värl­dens stor­he­ter un­der CMT Ar­tist of the ye­ar- ga­lan.

Svart och rött var 22- åri­ga sång­ers­kan Meg­han Trai­nors me­lo­di då hon sat­sa­de på färg bå­de på läp­par och hår.

Som en rik­tig su­per­stjär­na sken Za­ra Lars­son, 18, på rö­da mat­tan i en frans­blå­sa.

Ko­mi­kern tilli­ka skå­de­spe­la­ren Ar­se­nio Hall, 60, tyck­te att hat­ten var hu­vud­sa­ken.

I si­na gyl­le­ne skor gjor­de pop­sång­ers­kan Mag­gie Ro­se, 28, en­tré.

Sång­a­ren Lu­ke Bry­an, 40, po­se­ra­de med frun Ca­ro­li­ne Boyer, 37.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.