GYL­LE­NE HJÄR­TAN

Veckans NU! - - MIX -

Det var ti­o­år­sju­bi­le­um av ” Gol­den he­art awards”, an­ord­nat av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio nen God’s lo­ve we de­li­ver för att upp­märk­sam­ma död­li­ga sjuk­do­mar. Själv­klart kryl­la­de det av god­hjär­ta­de ce­lebs på plats.

Mo­de­ma­ga­si­net Vou­ges chefre­dak­tör An­na Win­tour, 67, skyd­da­de ögo­nen mot so­len när hon po­se­ra­de med de­sig­nern Mi­chael Kors, 57.

Taylor Schil­ling, 32, hann med li­te ga­la­ga­lej mel­lan ” Orange is the new black”tag­ning­ar­na.

Hur snygg är in­te 29- åri­ga sång­ers­kan tilli­ka skå­di­sen Cynt­hia Eri­vos glitt­ran­de stass?

Även Sve­ri­ge fanns re­pre­sen­te­rat av stjärn­krö­ga­ren Marcus Samu­els­son, 46.

Chris­sy Tei­gen, 30, gläns­te i svart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.