RA­KA VÄ­GEN TILL FRAM­GÅNG

Veckans NU! - - MIX -

Rakt hår är på väg till­ba­ka. Kom ihåg att skyd­da ditt hår från vär­me­verk­tyg som plat­täng­er.

Nu kan du vår­da hu­den bätt­re ge­nom att vin­na det­ta kit från Ni­vea: cel­lu­lar per­fect skin. I pot­ten lig­ger en eye il­lu­mi­na­tor, over­night se­rum och skin per­fecting flu­id.

Dafni Hair straighte­ner brush 1595 kr

La­ver­ne Cox

Ma­ria Ni­la Cream he­at spray 229 kr Lea Miche­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.