Ovän­ta­de ro­man­ser!

Veckans NU! - - MIX - Bel­la, So­fia, Eri­ka & An­ja vec­kansnu@ al­ler. com

Ibland

blir man för­vå­nad, män­ni­skor är in­te li­ka för­ut­säg­ba­ra som man kan tro. Kol­la ba­ra på de här nya Hol­ly­wood­pa­ren! Unga och fram­gångs­ri­ka skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Law­rence är åtrådd av många, och har nu träf­fat en ny man. Den 21 år äld­re re­gis­sö­ren Dar­ren Aro­nof­sky! Er­far­ne skå­di­sen To­bey

Ma­gui­re skil­jer sig från hust­run Jen­ni­fer

Mey­er och har istäl­let hit­tat nå­gon yng­re att de­la heta klubb­nät­ter med – Justin Bie­bers ex So­fia Richie. Mo­del­len Am­ber Ro­se dan­sa­de rakt in i ame­ri­ka­ner­nas hjär­tan ge­nom sin med­ver­kan i ” Dan­ci­ng with the stars”, där hon även blev storm­för­äls­kad! Blädd­ra till si­dan 25 för att se vem som är hen­nes nya kil­le.

Ma­don­na har sik­ten in­ställt på en ny hunk, och det är ing­en mind­re är su­per­he­ta Idris El­ba! Se vad de har för sig på si­dan 24. Vi hop­pas att du får en my­sig läs­stund med oss på Vec­kans NU! Vec­kans NU!re­dak­tio­nen,

Si­dan8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.