MARIAH KRÄ­VER 500 MIL­JO­NER

Veckans NU! - - MIX -

Det sägs att su­per­sång­ers­kan krä­ver näs­tan 500 mil­jo­ner kro­nor från sin ex­fäst­man ef­ter att de bru­tit upp. Det rap­por­te­rar saj­ten Mir­ror. En­ligt upp­gift vill hon ha stå­lar­na för att hon gav upp sitt liv och flyt­ta­de från New York till Los Ang­e­les för att han vil­le va­ra nä­ra si­na eg­na barn. – Han gav hen­ne fle­ra oli­ka eko­no­mis­ka löf­ten, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ. Ma­ri­a­hs egen tv- se­rie ” Mariah’s world” ska ha pre­miär den 4 de­cem­ber, men pro­gram­met sägs nu va­ra i fa­ra då Mariah en­ligt en in­si­der even­tu­ellt kom­mer att be bo­la­get E! Networks att läg­ga ner se­ri­en ef­ter att för­lov­ning­en med Pac­ker är bru­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.