Över för Ky­lie Mi­no­gue & Jos­hua

Veckans NU! - - MIX -

Ky­lie Mi­no­gue, 48, har bru­tit för­lov­ning­en med fäst­man­nen se­dan ett år till­ba­ka, Jos­hua Sas­se, 29. Ky­lie och Jos­hua bör­ja­de dej­ta 2015 ef­ter att ha träf­fats på in­spel­ning­ar­na av se­ri­en ” Gala­van­tes”. Käl­lor sä­ger att Jos­hua har va­rit otrogen.

– Ky­lie li­tar in­te på ho­nom läng­re, sä­ger en in­si­der en­ligt tid­ning­en The Te­le­graph.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.