Kas­tar ut svär­mor­san!

"Hon kom­mer att bli för­kros­sad"

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERIKA SVENS­SON FOTO: IBL, STELLA PICTURES

Gra­vi­da Iri­na Shayk är trött på Brad­ley Coo­pers mam­ma Glo­ria och kas­tar ut hen­ne!

Brad­ley Coo­per och Iri­na Shayk vän­tar sitt förs­ta barn och ryk­tas dess­utom pla­ne­ra bröl­lop. Men allt är in­te frid och fröjd…

Snart kom­mer en ny hy­res­gäst till Brad­ley Coo­per, 42, och 31- åri­ga Iri­na Shayks hem när pa­ret får sitt förs­ta barn, och kanske är mo­del­len rädd att det är för ont om plats i hu­set för det lil­la kny­tet. Nu ho­tar hon näm­li­gen att kas­ta ut sin egen svär­mor!

VILL HA EGET LIV

Brad­leys mam­ma Glo­ria Cam­pa­no har bott hos sin son se­dan skå­di­sens pap­pa gick bort för fem år se­dan, och ” Du gör mig ga­len”- stjär­nan har själv pra­tat gott om sin ovan­li­ga sam­bo.

– Hon är en cool kvin­na, vi gil­lar att hänga, har Brad­ley sagt i De­tails Ma­ga­zi­ne.

Pro­ble­met är att Brad­leys på­ståd­da fäst­mö, kvin­nan som just nu bär hans förs­ta barn, in­te är li­ka glad i sin in­ne­bo­en­de.

– Iri­na äls­kar Glo­ria, men nu när hon och Brad­ley bil­dar en egen fa­milj vill hon ha ett eget liv. Hon har sagt till Brad­ley att hon vill att Glo­ria ska ha sitt eget hem in­nan för­loss­ning­en i vår, sä­ger en käl­la till OK! Ma­ga­zi­ne.

Men att kas­ta ut sin egen mam­ma är kanske in­te det lät­tas­te all­tid.

– Pro­ble­met är att Brad­ley vet att hans mam­ma kom­mer att bli för­kros­sad. Det är en kne­pig si­tu­a­tion, sä­ger käl­lan.

Mo­del­len Iri­na Shayk ska snart fö­da sitt förs­ta barn med skå­di­sen Brad­ley Coo­per, men in­nan stor­kens an­komst har hon ett upp­drag: att bli av med sin svär­mor!

Brad­leys mam­ma Glo­ria har bott hos so­nen i fle­ra år ef­ter att hen­nes man – och Brad­leys far – gick bort i can­cer.

Men Iri­na, som an­non­se­ra­de sin gra­vi­di­tet på ca­t­wal­ken på Victo­ria’s sec­ret fashion show, vill bli av med sin in­ne­bo­en­de.

Även Iri­na tyc­ker myc­ket om Glo­ria – men in­te så myc­ket att hon vill bo ihop med hen­ne!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.