Hol­ly­wood sväm­mar över!

Veckans NU! - - NEWS - Bel­la hans­son Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Dröm­fa­bri­ken sväm­mar över av hän­del­ser i fler­tal, läs vi­da­re så för­står du vad vi me­nar! Ing­en har väl mis­sat att

Beyon­cé ny­li­gen med­de­la­de att hon och ma­ken

Jay Z vän­tar tvil­ling­ar. Många trod­de att det var ute med stjär­nor­nas äk­ten­skap då det ska­kats av än­nu en otro­hets­skan­dal, men det ver­kar som om Bey och Jay kan klara vad som helst. ” Hap­py”- sång­a­ren Phar­rell

Wil­li­ams över­ras­ka­de al­la när han med­de­la­de att han bli­vit tril­ling­far­sa! Snac­ka om att ha hän­der­na ful­la… En­ligt upp­gift mår hust­run

He­len La­si­chanh och al­la tre småt­ting­ar bra. Och så sväm­mar in­ter­net över av al­la ur­gul­li­ga bilder på det se­nas­te kär­lekspa­ret Se­le­na Go­mez och The We­ek­nd som åker runt på ro­man­tis­ka se­mest­rar – bland an­nat i Venedig. Kol­la in bil­der­na på si­dan 46. Vi hop­pas att du få en här­lig stund med oss på Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.