KANYES VÄR­ME FICK HEN­NE PÅ FALL

Veckans NU! - - NEWS -

Har du nå­gon­sin und­rat var­för Kim och Ka­nye, 39, föll för varand­ra? Då har din lyc­ko­dag kom­mit. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de Kim en lis­ta på sin hem­si­da, döpt till ” 20 sa­ker du in­te viss­te om mig”. Där av­slö­jar stjär­nan bland an­nat han knäc­ker si­na fing­rar var­je mor­gon, att hon har sex pi­er­cing­ar och att hon näs­ten blev ut­spar­kad från ett ten­nislä­ger när hon var li­ten för att hon kyss­te en poj­ke. Men hon av­slö­ja­de ock­så den verk­li­ga an­led­ning­en till sin och Kanyes kär­lek. En­ligt lis­tan för­stod hon att hon ha­de träf­fat man­nen i sitt liv när hon var… i hans sov­rum. – Jag äls­kar var­ma rum och ha­tar att va­ra i rum med air con­di­tion. Jag viss­te att Ka­nye var den rät­ta när jag sov hos ho­nom och han ha­de vär­men på i sov­rum­met, skrev hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.