Kvin­nor­na i vå­ra liv!

Veckans NU! - - NEWS -

Al­la vet att tje­jer är bäst – så är det ba­ra. Och vis­sa kän­dis­kvinn­nor är mer pop­pis än and­ra, ver­kar det som… Blac Chy­na gjor­de ny­li­gen slut med Rob Kar­dashi­an, tre må­na­der ef­ter att de­ras dot­ter Dream föd­des. Nu har hon setts med ar­mar­na om en ny man – och Rob är för­stås för­kros­sad... Ma­lin Åkerman är svens­kan som glän­ser med si­na roll­pre­sta­tio­ner i Hol­ly­wood. Nu har hon hit­tat en man ef­ter att ha skilts från Ro­ber­to Zin­co­ne för snart fy­ra år se­dan. Jack Don­nel­ly är man­nen på hen­nes läp­par! Al­la ver­kar vil­ja ha Jen­ni­fer

Lopez. Om hon in­te dejtar en bak­grunds­dan­sa­re ( Casper Smart) är hon ihop med en rap­pa­re ( Dra­ke) men nu dejtar hon en at­let! Det är ba­ra det att ro­man­sen med

A- Rod sägs va­ra allt an­nat än på rik­tigt…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.