Cia­ra i olyc­ka!

Åh nej! Höggravida sång­ers­kan Cia­ra rå­ka­de rik­tigt il­la ut ny­li­gen när hon var in­vol­ve­rad i en livs­far­lig bil­krasch.

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: IBL

Så läs­kigt! Cia­ra rå­ka­de ny­li­gen ut för en bil­krasch.

Sång­ers­kan Cia­ra, 31, som när som helst ska väl­kom­na sitt och 28- åri­ge ma­ken Rus­sell Wil­sons förs­ta ge­men­sam­ma barn, var ny­li­gen med om det otänk­ba­ra. När stjär­nan var ute och kör­de i sin vi­ta Mer­ce­des kör­de en främ­man­de bil in i bi­len på pas­sa­ge­rar­si­dan.

Po­lis och am­bu­lans kom ome­del­bart till plat­sen och stjär­nan sågs hål­la sig för bå­de ax­lar och brös­tet när hon steg ur den ska­da­de bi­len, rap­por­te­rar saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

TAC­KAR GUD

Kort ef­ter olyc­kan kun­de Rus­sell bekräf­ta på Twit­ter att bå­de hans skön­sjung­an­de fru och det lil­la kny­tet i ma­gen lyck­ligt­vis kla­rat sig un­dan all­var­li­ga ska­dor.

– Mam­ma Wil­son och be­bis Wil­son mår bra! Gud är god, skrev han.

Även Cia­ra tog till Twit­ter för att vi­sa sin tack­sam­het, men det var in­te ba­ra ängla­vak­ten hon vil­le tac­ka.

– Tack­sam för Guds väl­vil­ja, skrev hon.

Vil­ken tur att allt gick bra!

Her­re­gud! Sång­ers­kan Cia­ra ska fö­da när som helst, och i helt fel tid­punkt var hon med om en all­var­lig bil­krock! En fö­ra­re kör­de in i sång­ers­kans bil från si­dan men lyck­ligt­vis var rädd­nings­tjänst snabbt på plats. Vitt­nen be­rät­tar att stjär­nan höll sig...

Som tur är gick all­ting bra och ma­ken Rus­sell Wil­son ut­tryck­te se­na­re sin tack­sam­het på Twit­ter.

Cia­ra har so­nen Futu­re Zahir, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.