La­na Del Rey och G- Eazy hång­la­de på Co­achel­la

Veckans NU! - - MIX -

En­ligt upp­gift fat­ta­de sång­ers­kan La­na Del Ray, 31, och rap­pa­ren G- Eazy, 27, tyc­ke för varand­ra un­der Co­achella­fes­ti­va­len ny­li­gen. Käl­lor till tid­ning­en The Mir­ror av­slö­jar att de hång­la­de och till­bring­a­de stör­re de­len av hel­gen till­sam­mans. Vå­gar vi hop­pas på en mu­si­ka­lisk du­ett?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.