ER­SÄT­TER MÅL­TI­DER

Veckans NU! - - MIX - AV: ERI­KA SVENSSON FO­TO: IBL, STELLA PICTU­RES

Men den bok­stav­li­gen sju­ka in­flu­en­sa­di­e­ten är in­te allt. I hös­tas skröt Kim på Snapchat om att hon ha­de gått ner över 35 ki­lo se­dan so­nen Saint, 1, föd­des, och se­dan dess har hon slim­ma ner sig än­nu mer. Nu sägs hon väga så li­te som 41 ki­lo!

– Hon stic­ker till gym­met när hon vak­nar och kom­mer där­i­från sent på kväl­len. Hon job­bar sten­hårt och äter ba­ra en mål­tid om da­gen. Hon har bytt ut and­ra mål­ti­der mot pro­te­ins­ha­kes, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

Att brä­da Beyon­cé på Met- ga­lan har in­te va­rit Kims en­da mål. Hon har inga pla­ner på att av­slu­ta den ohäl­so­sam­ma trä­nings­het­sen ef­ter ga­lan, ut­an nu är det lill­syr­ran Ky­lie som ska överskug­gas.

– Kim tyc­ker att Ky­lie har den bäs­ta krop­pen i familjen just nu och hon är in­ställd på att åter­ta tro­nen. Hon har ta­git al­la Ky­li­es mått och an­vän­der dem som mo­ti­va­tion, sä­ger käl­lan.

Tv- stjär­nan sägs ha bytt ut måltider mot pro­te­ins­ha­kes för att snabbt tap­pa vikt. "Hon äter ba­ra ett mål om da­gen"

Må­let sägs va­ra en sma­la­re mid­ja än sys­tern Ky­lie! "Kim tyc­ker Ky­lie har den bäs­ta krop­pen”, sä­ger en käl­la.

Och nog är hon på god väg all­tid!

Kim har prak­tiskt ta­get bott på gym­met den se­nas­te ti­den.

Vi är va­na att se en li­te kur­vi­ga­re Kim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.