Country­stjär­nan för­lo­vad

Veckans NU! - - MIX -

För två år se­dan tog äk­ten­ska­pet mel­lan country­ar­tis­ter­na Mi­ran­da Lam­bert, 33, och Bla­ke Shel­ton, 40, slut, men nu ver­kar det som att Mi­ran­da åter­i­gen är på väg mot al­ta­ret! En­ligt käl­lor fri­a­de pojk­vän­nen An­der­son East, 28, till stjär­nan kort ef­ter årets Country Mu­sic Awards.

– De har pra­tat om gif­ter­mål ett tag, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.