POJK­VÄN­NEN GÖR KHLOÉ PANK

Veckans NU! - - MIX - AV: ERI­KA SVENSSON FO­TO: IBL, STELLA PICTU­RES

"Hon brän­ner 450 000 i vec­kan"

Sma­kar det så kos­tar det. Khloé Kar­dashi­an spa­rar in­te på kru­tet när det gäl­ler pojk­vän­nen Tris­tan Thomp­son, och hen­nes vän­ner är nu rädda att han ska ru­i­ne­ra hen­ne!

Lo­ve don't cost a thing” sjung­er Jen­ni­fer Lo­pez, men det mot­tot ver­kar in­te Khloé Kar­dashi­an, 32, le­va ef­ter. Fak­tum är att hon är i full gång med att ru­i­ne­ra sig för att till­freds­stäl­la sin pojk­vän Tris­tan Thomp­son, 26!

– Khloé kän­ner sig tvung­en att spen­de­ra sto­ra sum­mor för att hål­la Tris­tan glad, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne. HAN TJÄ­NAR MER

Det är ing­en hem­lig­het att Khloé är upp över öro­nen för­äls­kad i bas­ket­spe­la­ren, och fle­ra käl­lor häv- dar till och med att en för­lov­ning in­te är långt bor­ta. Men in­nan dess vill Khloé vi­sa sin upp­skatt­ning till pojk­vän­nen till var­je pris ( bok­stav­li­gen). För­u­tom al­la re­sor hon gör i sin pri­vatjet till Tri­stans hem i Ohio sägs stjär­nan skäm­ma bort at­le­ten med allt från re­sor och dy­ra smyc­ken till lyx­i­ga mid­da­gar och mäng­der med sprit. Stjär­nan rap­por­te­ras spen­de­ra en his­nan­de sum­ma på 450 000 kro­nor på Tris­tan – i vec­kan!

– Fort­sät­ter det så här så kom­mer hon att bli pank! Tris­tan tjä­nar bra myc­ket mer än vad Khloé gör men han gör in­te över med ett öre. Det är helt upp- och ner­vänt, sä­ger käl­lan.

Khloé Kar­dashi­an har svårt att hål­la i peng­ar­na. En­ligt nya upp­gif­ter läg­ger hon så myc­ket peng­ar på pojk­vän­nen Tris­tan Thomp­son att hon ris­ke­rar att bli pank!

Är det en pre­sent till pojk­vän­nen som Khloé har in­hand­lat månn­tro?

Trots att Tris­tan Thomp­son tjä­nar sto­ra stå­lar är det flick­vän­nen som sör­jer för ho­nom.

Tris­tan kan nju­ta av fle­ra även­tyr­li­ga re­sor med Khloés pri­vat­plan och lyx­i­ga ju­ve­ler.

Khloé spa­rar in­te på kru­tet när det kom­mer till att skäm­ma bort pojk­vän­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.