LE­NA DUN­HAM

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Blog­ga­ren Pe­rez Hil­ton, 39, val­de att kom­men­te­ra 30- åri­ga Le­nas kläd­stil med "hon för­sö­ker åt­minsto­ne". Hen­nes svar?

– Mo­de är kul men ibland kän­ner jag in­te för att läg­ga tre tim­mar och peng­ar som jag kan skän­ka till väl­gö­ren­het på att gö­ra mig klar för en ute­kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.